Polityka prywatności

Polityka prywatności.

 

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w zakresie działalności Drukarni jest Ewelina Dygas, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod firmą:  GQ Image Ewelina Dygas, ul. Biznesowa 12/5, 26-600 Radom, NIP: 6641992530, e-mail: e.dygas@gqim.com, telefon: 48 3777773.

Administrator zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a w szczególności: prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Dane są zbierane od Klientów Drukarni i użytkowane w celu realizacji umów i Zamówień składanych za jej pośrednictwem, a także postępowania reklamacyjnego. 

Drukarnia nie wyszukuje, ani nie publikuje danych o swoich Użytkownikach bez uzyskania ich wyraźnej, odrębnej zgody. 

Korespondencja wysyłana w jakimkolwiek celu w ramach poczty, chroniona jest tajemnicą korespondencji. Nikt poza stronami konwersacji nie może decydować o udostępnieniu jej osobom trzecim. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których udostępnienie danych jest nakazane przez przepisy obowiązującego prawa.

Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Klientom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Drukarni (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. komunikaty systemu). Każdy z Użytkowników Drukarni ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Drukarni. 

Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, stosownie do treści art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Nie dotyczy to marketingu produktów i usług własnych Administratora.

Podstawowym sposobem komunikacji z Użytkownikami Drukarni jest adres e-mail aktualnie wskazany w danych Konta Klienta. Pomocniczo mogą być stosowane inne środki kontaktu ujawnione Administratorowi przed Użytkownika oraz poczta. 

Portal korzysta z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu np. zapamiętania danych logowania Klienta. Korzystanie z Drukarni obwarowane jest wyrażeniem zgody na przechowywanie tych plików w systemie teleinformatycznym Użytkownika. Informacja o ewentualnym wyłączeniu możliwości przechowywania tych informacji dostępna jest pod adresem http://gqim.com/cookies/cookies.html . Zmiana ustawień zgodnie ze wskazówkami zawartymi w linku, może się wiązać z nieprawidłowym działaniem niektórych elementów Drukarni. 

Informacje zawarte w logach systemowych tworzonych na serwerach Drukarni mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Są one wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Drukarni, próby włamania, innego działania na jego szkodę lub naruszenia przepisów prawa.

 

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X