Zwrot i wymiana

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy.

Jeśli zawarliście Państwo za pośrednictwem Drukarni umowę o świadczenie usług  drogą elektroniczną w celach nie związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową na łączną kwotę ponad 50 zł, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym umowa została zawarta. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Administratora – Ewelina Dygas, ul. Biznesowa 12/5, 26-600 Radom, którego kompletne dane kontaktowe określa regulamin - o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo w tym celu skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy – stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną poprzez wklejenie w znajdujący się na naszej stronie internetowej www.gqprint.pl - w dziele kontakt - formularz. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wskazanego w akapicie 1.

Wyłączenie prawa odstąpienia

Uprawnienia powyższe nie przysługują Państwu w przypadku, gdy: 

  • przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według państwa specyfikacji lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb – np. zakupiony przedmiot został zgodnie z Państwa życzeniem przerobiony lub zmodyfikowany – w szczególności poprzez wykonanie graweru, nadruków itp.;
  • przedmiotem umowy była usługa, jeżeli ją wykonaliśmy w pełni za wyraźną Państwa zgodą, po uprzednim poinformowaniu przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utracicie Państwo prawo do odstąpienia od umowy;
  • przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Jeżeli rozpoczęli Państwo korzystanie z usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zastrzegamy sobie prawo potrącenia kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. 

 

Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X